sullam al mubtadi
sullam al mubtadi

Fikih Nusantara (15) : Kitab Sullam al Mubtadi Karya Syaikh Daud bin Abdullah al Fathani

Kitab ini ditulis oleh Syaikh Daud bin Abdullah al Fathani, ulama termasyhur yang menjadi salah satu ikon masyarakat Melayu pada abad 19 M. Salah satu ulama yang paling produktif menulis. Banyak kitab hasil buah penanya. Berupa kitab fikih, tasawuf, thariqat dan aqidah.

Dalam bidang fikih karyanya antara lain Hidayatu al Muta’allim, Al Jawahir al Saniyyah, Fathu al Mannan dan Sullam al Mubtadi.

Sullam al Mubtadi ditulis dengan aksara Arab Pegon berbahasa Melayu. Judul lengkapnya Sullam al Mubtadi fi Ma’rifah Thariqah al Muhtadi. Berarti tangga bagi pemula menuju jalan orang-orang yang mendapat petunjuk. Judul ini yang populer dipakai dalam versi cetak yang ada sampai saat ini. Judul lain seperti disebut oleh penulis sendiri pada bagian akhir kitab ini adalah Sullam al Mubtadi fi Bayan Thariq al Muhtadi.

Isi kitab memiliki ciri khas yang sama seperti kitab-kitab fikih ulama Melayu yang lain. Kolaborasi fikih dan tasawuf. Namun lebih dominan pembahasan fikih. Pembahasan dimulai dengan muqaddimah atau pengantar penulis, kemudian bab fi al ‘Aqidah, lalu bab shalat dan ditutup dengan bab al ‘Itqu (memerdekakan budak).

Detail keseluruhan isi kitab adalah muqaddimah, ban fi al ‘Aqidah, kitab al shalat, kitab al Zakat, kitab al Shiam, kitab al Nusuk, kitab al Udhiyyah wa al ‘Aqiqah wa al Dzabaih, kitab al Bai’u, kitab Ahkam al Faraidh wa al Washaya, kitab al Nikah, kitab al ‘Iddah, kitab al Jinayat, kitab al Hudud, kitab al Jihad, kitab al Sabqu wa al Ramyu, kitab al Aiman wa al Nadzr, kitab al Qadha wa al Syahadah, kitab al ‘Itqu dan ditutup dengan Khatimah (kalam penutup).

Baca Juga:  Fikih Nusantara (5): Kitab Sullam al Raja Karya Usman Said Tungkal

Pada kalam penutup, sedikit dijelaskan tentang adab dan tasawuf. Dari khatimah pula diketahui kapan kitab ini selesai ditulis.

Syaikh Daud al Fathani menulis:

“Telah sempurnalah maksud al Faqir Illallah Ta’ala Daud bin ‘Abdullah al Fathani daripada menterjemahkan risalah yang bernama Sullam al Mubtadi fi Bayan Thariq al Muhtadi pada hari Isnin 13 hari bulan Rejab al ‘Asham pada Hijrah Nabi 1252”.

Dikemudian hari kitab ini disyarahi oleh seorang ulama asal Pattani juga, yaitu al ‘Allamah Muhammad Nur bin Muhammad bin Isma’il al Fathani. Beliau menulis kitab Kifayah al Muhtadi bi Syarhi Sullam al Mubtadi.

Bagikan Artikel ini:

About Ahmad Sada'i

Avatar of Ahmad Sada'i

Check Also

khutbah jumat singkat

Khutbah Jumat Singkat Tanda Khatib Paham Agama

Kebiasaan membaca khutbah Jum’at dengan durasi waktu yang lama banyak dijumpai di masjid-masjid, terutama di …

idhah al bab

Fikih Nusantara (30): Kitab Idhah Al Bab Karya Syaikh Daud bin Abdullah al Fathani

Pattani, Thailand Selatan sekarang, tidak hanya tanahnya yang subur, negeri yang berbatasan dengan Malaysia ini …