Perbedaan Sholat Syariat dan Sholat Thariqat

Sholat merupakan salah satu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu Begitulah definisi sholat menurut para ahli fiqih Definisi ini sangat jelas lebih mementingkan aspek lahiriyah Artinya ketika syarat dan rukun terpenuhi seorang telah digugurkan dari kewajiban shalat Namun apakah shalat itu diterima oleh Allah itu hal yang berbeda Fikih hanya mengantarkan ibadah seseorang bisa dikatakan sah sesuai tuntuna Nabi Namun sah saja tidak cukup tetapi shalat harus mampu memberikan dampak spiritual kenyamanan dan kedekatan kepada Sang Pencipta bagi orang yang melakukan Inilah aspek bathiniyyah dari shalat Para ahli tasawwuf telah banyak mengkajai persoalan dimensi lahiriyah dan bathiniyah ibadah shalat itu Salah satunya Syaikh Abdul Qadir Al Jailani pemimpin para wali menjelaskan dalam kitabnya Sirrul Asror Rahasia dari rahasia rahasia bahwa sholat dibagi menjadi dua 1 sholat syariat dan 2 sholat tariqat Dasar pemikiran pembagian tersebut adalah firman Allah surat Al Baqarah 238 yang artinya Hendaklah kamu menjaga sholat dan sholat wustha yang di tengah Sholat yang disebutkan pertama dalam ayat tersebut adalah sholat syariat sedangkan sholat wustha adalah sholat tariqat Baca juga Begini Tata Cara Sholat GaibSholat syariat yaitu sholat seluruh badan yang dhohir dengan gerakan tubuh seperti badan berdiri lidah membaca ruku sujud mengeluarkan suara dan bacaan bacaan Oleh karena itu sholat syariat di dalam Al Qur an disebut shalawat beberapa sholat Sholat syariat inilah seperti yang didefinisikan oleh para ahli fiqih pada uraian di atas Sholat tariqat adalah sholatnya hati selama lamanya sebagaimana disebutkan dalam Al Qur an sholatul wustha yaitu sholat hati Wustha dimaknai sebagai hati karena hati berada di tengah badan antara kanan dan kiri antara bawah dan atas dan antara bahagia dan celaka Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya hati manusia ada di antara dua jari jari Allah Allah membolak balikkannya sesuai dengan kehendak Nya Maksud dari dua jari jari Allah ialah dua sifat Allah yaitu pemaksa dan pengasih Berdasarkan firman Allah surat Al Baqarah dan hadist ini dapat diketahui bahwa sholat yang pokok adalah sholat hati Bilamana seseorang lupa dengan sholat hati maka rusaklah sholatnya dan sholat seluruh badannya Sesungguhnya orang yang sedang sholat itu sedang bermunajat berdialog dengan Tuhannya sedangkan alat bermunajat adalah hati Bilamana hati lupa maka sholat hati dan sholat badannya batal karena hati sebagai pokok utama dan anggota badan yang lain mengikutinya Sunnah dan Waktu Sholat Syariat dan Sholat TariqatSholat syariat mempunyai waktu tertentu dalam satu hari dan satu malam yaitu subuh dzuhur ashar maghrib dan isya Sunnah sholat syariat dilakukan di masjid dengan berjamaah bersama sama menghadap Ka bah dan mengikuti imam tanpa adanya riya dan sum ahSholat tariqat dilakukan selamanya tanpa batas waktu selama hidup di dunia dan di akhirat Masjidnya di dalam hati Berjamaahnya ialah terpadunya kesucian batin dengan selalu memperdengarkan tauhid dengan lisan batin Imamnya berupa rasa rindu di dalam hati untuk sampai kepada Allah Kiblatnya ialah Hadirat Allah Yang Maha Tunggal dan Keindahan Ketuhanan Itulah kiblat yang hakiki Hati dan ruh selamanya tidak terlepas dari sholat ini Bilamana kedua sholat ini sholat syariat dan sholat tariqat terpadu lahir dan batin maka sempurnalah sholat itu dan pahalanya pun sangat besar Qurbah dekat dengan Allah diraih dengan shalat ruhaniyyah dan derajat surga diraih dengan sholat badannya Seseorang yang melakukan sholat demikian maka lahirnya ahli ibadah dan batinnya Arif Billah yang ma rifat kepada Allah Apabila seseorang gagal memadukan antara sholat syariat dan sholat tariqat dengan hati yang hidup maka sholatnya kurang dan pahalanya hanya mendapat derajat saja tidak mendapatkan qurbah Tulisan diambil dari Kitab Sirrul Asror pasal ke 14 Hamzah Alfarisi Aktivitas MATAN

Bagikan Artikel ini:
Baca Juga:  Jangan Anggap Sepele Ibadah Sunnah

About Islam Kaffah

Check Also

duduk di kuburan

Saat Ziarah, Bolehkah Duduk di Kuburan?

Meskipun arus puritanisasi  mengklaim ziarah kubur adalah ritual bid’ah, tapi tidak banyak muslim nusantara yang …

shalat ghaib korban bencana

Shalat Ghaib untuk Korban Bencana

Pada tanggal 4 Desember 2021 telah terjadi peningkatan aktifitas vulkanik di gunung semeru. Hal itu …