Minggu, Desember 8, 2019

Menghadirkan Wajah Islam Kaffah dengan Memanfaatkan Ushul Fikih

Kegunaan Mempelajari Ilmu Ushul FikihUshul Fikih sebagai rahim fikih memuat kaidah kaidah untuk difungsikan pada dalil dalil syara yang terperinci dan sebagai rujukan bagi...

Islam dan Budaya Lokal: Meneladani Cara Rasul Mengarifi Tradisi

Mempertengkan antara agama dan tradisi sebenarnya bukan suatu yang arif Agama adalah cara manusia mencari kebenaran dan menggapai kehidupan yang harmonis melalui pendekatan spiritual...

Menghadirkan Islam Kaffah sebagai Agama Nasehat

Gembar gembor Islam kaffah dengan ragam pemaknaannya secara tidak langsung juga menyempitkan definisi luasnya Kaffah yang secara bahasa dimaknai sebagai mencakup keseluruhan justru terjebak...

Berteriak Syariah , Tetapi Tidak Memahami Maqashid Syari’ah

Ungkapan Maqashidus Syari ah penyebutannya akrab terdengar dalam bahasan hukum Islam Istilah ini merupakan tema ushul fiqih yang banyak mendapat perhatian tidak saja oleh...

Pancasila sebagai Perjanjian

Hai orang orang yang beriman penuhilah aqad aqad itu al Maaidah 1 Pancasila sebagai Dasar Negara adalah hasil rumusan melalui proses pemikiran yang panjang...

Kajian Tafsir Islam Kaffah

Menjadi Muslim Kaffah Harus Taat Konstitusi

Ulama mursyid thariqah asal Suriah Syekh Adnan al Afiyuni sekaligus Wakil Rektor Universitas Syekh Ahmad Kuftaro dalam Konferensi Internasional Bela Negara yang diselenggarakan Jammiyah...

Menunggu Oleh-Oleh Pak Haji dari Tanah Suci

Impian memenuhi panggilan Allah untuk datang ke tanah suci adalah harapan besar seluruh umat Islam Haji adalah ibadah kelima yang menyempurnakan keislaman seseorang Karenanya...

Pentingnya Memahami Visi dan Misi Kerasulan untuk Mewujudkan Islam Kaffah

Memahami Islam tidak sekedar mengetahui aspek keimanan dan peribadatan saja tetapi juga penting mengetahui subtansi visi dan misinya Dua elemen ini menjadi ruh subtantif...

Sesal Hijrah Ke Negeri Khilafah

Pada pertengahan tahun 2014 hingga 2016 awal gegap gempita berita internasional tidak henti memotret kegagahan kelompok pendiri Khilafah di negeri Irak Suriah Propaganda tentang...

Pilihan Redaksi

HOT NEWS