Tag Archives: lafadz sayyidina

Membaca Lafadz Sayyidina dalam Shalat

orang tua rasulullah

Tulisan ini merupakan tulisan berkait dari tulisan yang pernah muat di kolom Ahkam edisi 22/08/2021 berjudul Gelar Sayyid bagi Nabi Muhammad. Maka secara genesis tulisan ini bakal menyempurnakan dari tulisan sebelumnya (improve the previous post). Ialah tentang bagaimana hukum Menambah Lafadz Sayyidina dalam Shalat khususnya dalam Tasyahhud. Seperti pendapat yang telah disampaikan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fath al-Barinya, …

Read More »