Abdul Hakim, M.H.I

Avatar of Abdul Hakim, M.H.I
Dosen IAIN Pontianak

Masyarakat Melayu dan Akar Tradisi Tahlilan di Nusantara

tahlilan dan selamatan

Sejarah tradisi Tahlilan pada masyarakat Melayu ternyata telah mengakar sejak lama. Ulama-ulama Jawi, penyebutan untuk Nusantara, keturunan Melayu telah mengenalkan dzikir yang pahalanya dihadiahkan untuk leluhur yang telah meninggal dunia ini sejak berabad-abad yang lampau. Salah satunya adalah ulama berdarah Melayu, Syaikh Ismail Minangkabau dalam kitabnya Kifayatu al Ghulam fi Bayani Arkan al Islam wa Syuruthihi. Meskipun tidak menyebut secara …

Read More »