Tag Archives: tradisi tahlilan

Masyarakat Melayu dan Akar Tradisi Tahlilan di Nusantara

tahlilan dan selamatan

Sejarah tradisi Tahlilan pada masyarakat Melayu ternyata telah mengakar sejak lama. Ulama-ulama Jawi, penyebutan untuk Nusantara, keturunan Melayu telah mengenalkan dzikir yang pahalanya dihadiahkan untuk leluhur yang telah meninggal dunia ini sejak berabad-abad yang lampau. Salah satunya adalah ulama berdarah Melayu, Syaikh Ismail Minangkabau dalam kitabnya Kifayatu al Ghulam fi Bayani Arkan al Islam wa Syuruthihi. Meskipun tidak menyebut secara …

Read More »