Emi Indah Lestari T

Avatar

Memahami Makna Kebaikan dalam Qur’an : Hasanah dan Khair

mencintai al-quran

Di kehidupan dunia kita diperintahkan untuk bekerja dan beramal sebagai bekal di akhirat kelak. Banyak ayat di dalam al-Qur’an yang menerangkan pentingnya bekerja, seperti pada at-Taubah:105, ash-Shaffat:61, az-Zumar:39, Fushilat:5. Maka, sebelum sampai pada kehidupan akhirat yang sifatnya kekal, dunia menjadi ladang untuk beramal. Kelak balasan yang akan kita dapatkan di akhirat—sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia. Kebaikan akan …

Read More »