Datanglah ke Masjid, Hidupmu Jadi Bahagia Penuh Berkah

Masjid adalah rumah Allah yang menjadi tempat sujud manusia menyembah Nya dengan penuh tulis dan khidmat Masjid menjadi jejak hidup manusia sepanjang masa dimulai sejak Nabi Adam AS yang sudah membangun tempat ibadah bernama Ka bah Nabi Muhammad menjadikan Ka bah dan masjidil haram sebagai kesempurnaan puncak manusia menuju kepada Nya Tapi tidak semua orang mampu datang ke Ka bah masjidil haram dan masjid nabawi Hanya orang yang berada yang mampu sampai ke sana Tetapi pahala dan keberkahan tetap diberikan Allah kepada siapa saja yang mau memakmurkan masjid Ini ditegaskan Allah dalam QS At Taubah ayat 18 Hanyalah yang memakmurkan masjid masjid Allah ialah orang orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan shalat menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Maka merekalah orang orang yang diharapkan termasuk golongan orang orang yang mendapat petunjuk Memakmurkan masjid di sini bukan sebatas membangun masjid melainkan orang yang selalu setia menghidupkan masjid dengan ibadah dan kegiatan positif lainnya untuk membawa kemaslahatan bagi semua warga Makanya puncak mereka yang memakmurkan masjid adalah orang yang tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Kalau yang ditakuti hanya Allah saja maka tidak ada keraguan dan kekhawatiran dalam kehidupan di dunia Bukankah dunia dan seisinya ini milik Nya Kalau keyakinan ini menancap kuat dalam diri seseorang maka tidak ada keraguan untuk selalu istiqomah dalam beribadah dan berbuat baik kepada sesama baik melalui sedekah membantu pendidikan sesama dan lain sebagainya Hidupnya akan selalu bahagia karena Allah semata yang ada dalam dirinya Tidak pernah takut karena Allah selalu bersamanya Tidak pernah khawatir karena Allah yang akan selalu mencukupinya Baca Juga Cara Nabi Menyikapi Penista Masjid Hidupnya akan semakin bahagia kalau orang itu selalu rajin jama ah sholat di masjid Rasulullah bersabda Barangsiapa pergi berangkat ke masjid baik di waktu pagi atau sore hari maka Allah menyediakan baginya hidangan di surga setiap kali ia berangkat pagi atau sore hari HR Bukhori dan Muslim Dengan datang ke masjid juga mengajak semua anggota keluarnya maka seseorang akan mentradisikan keluarga dalam hidup bahagia dan berkah Ketika datang ke masjid bukan saja melaksanakan sholat tapi manfaatnya juga berinteraksi dengan tetangga dan kerabat dekatnya Bukan saja membuat berkah di hadapan Allah tetapi juga makin membuat rukun bersama tetangga Itulah masjid begitu besar berkahnya bagi umat Islam Masjid dan PeradabanDi samping keberkahan di atas masjid sebenarnya institusi paling efektif dalam membangun masyarakat Nabi Muhammad sudah memberi contoh sangat nyata kepada kita semua Di masa Nabi Muhammad mampu menjadi oase di tengah gersangnya kehidupan masyarakat Arab Dari masjid Nabi membangun peradaban umat manusia Ada beberapa yang dilakukan terkait masjid Pertama fungsi keagamaan Masjid sesuai dengan namanya tempat bersujud kepada Allah Masjid adalah tempat bertolak sekaligus pelabuhan tempatnya bersauh dalam keta atan kepada Allah Dari sini Rasulullah bersabda Telah dijadikan untukku dan untuk umatku bumi sebagai masjid dan sarana penyucian diri HR Bukhori dan Muslim Kedua masjid menjadi pusat pemerintahan Di masa Nabi masjid adalah gedung parlemen masyarakat Islam Persoalan kebangsaan dan kenegaraan diselesaikan di masjid Rapat rapat penting negara diselenggarakan di masjid Koordinasi evaluasi dan strategi bernegara dijalankan di masjid Ketiga masjid sebagai pusat pendidikan Masjid Nabawi menjadi tempat Nabi mengajari umatnya Bukan saja belajar ajaran agama tetapi juga belajar apapun Di sebelah barat masjid Nabawi dibuat ruangan untuk mereka yang belajar kepada Nabi Namanya al suffah Penghuninya dikenal ashab al suffah Para penghuninya setia belajar kepada Nabi dan para sahabat lainnya tentang berbagai hal dalam kehidupan Keempat masjid sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat Masjid dijadikan Nabi Muhammad sebagai sentral pemberdayaan masyarakat dengan didirikannya baitul mal gudang harta Baitul mal inilah yang dijadikan sarana untuk memberdayakan masyarakat yang masih terpinggirkan Mereka yang kaya tha have diajak Nabi untuk rajin zakat dan sedekah wujud membangun keseimbangan ekonomi dalam masyarakat Dari sini tepat yang dijelaskan dalam al Quran bahwa dan sesungguhnya masjid masjid itu kepunyaan Allah SWT maka janganlah kamu menyeru seseorang beserta Nya QS Al Jin 72 18 Dalam ayat lain Al Quran juga menandaskan sesungguhnya masjid itu dibangun di atas takwa QS At Taubah 9 108 Tidak boleh ada yang merasa sebagai pemilik masjid karena masjid adalah milik Allah untuk semua makhluqnya Karena itu pengelolaan masjid harus didasarkan ketaqwaan bukan atas dasar kepentingan sesaat dan golongan Masjid harus menjadi sumber lahirnya peradaban yang islami sejahtera sentosa dan penuh kesejahteraan Muhammadun

Bagikan Artikel ini:
Baca Juga:  Fitrah Manusia Pelupa dan Rasul Sang Pengingat

About Islam Kaffah

Check Also

black rider

Siapakah The Black Rider Itu ? Wanita Pembela Islam di Medan Perang

Jagoan  berkuda hitam itu adalah seorang muslimah dialah Khaulah binti Azur. Seorang muslimah yang memiliki …

tahun baru islam

Refleksi Tahun Baru Islam 1443 H: Hijrah Menuju Negeri Aman

Fenomana Hijrah dari Timur Tengah Hijrah ke Eropa Peristiwa hijrah sejatinya dalam konteks kekinian juga …