Tag Archives: sahabat ahli fikih

Enam Ahli Fikih Pada Masa Sahabat (3) : Abdullah bin Mas’ud

abdullah bin masud

Termaktub dalam Tarikh al Tasyri’al Islami karya Mana’ Qaththan, nama lengkapnya Abu Abdirrahman Abdullah bin Mas’ud bin Ghafil al Hudzali. Setelah ayahnya meninggal, ia pergi ke Makkah bermaksud mencari pekerjaan. Disini ia bekerja sebagai penggembala kambing milik  ‘Uqbah bin Abi Mu’ith. Suatu hari, saat sedang menggembala kambing tuannya ia bertemu dengan dua orang laki-laki. Singkat kisah, dua orang tersebut adalah …

Read More »

Enam Ahli Fikih pada Masa Sahabat (2) : Ali bin Abi Thalib

ali bin abi thalib

Selain Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang juga memiliki keahlian dalam bidang hukum Islam atau fikih adalah sepupu sekaligus menantu Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muththalib bin Hasyim bin Abdi Manaf al Qurasyi al Hasyimi. Di kemudian hari beliau akrab disapa Abul Hasan. Menurut pendapat yang shahih Sahabat Ali bin Abi Thalib dilahirkan pada sepuluh tahun sebelum …

Read More »

Enam Ahli Fikih pada Masa Sahabat (1) : Umar bin Khattab

umar bin khattab

Enam al Faqih (ahli fikih) dari kalangan sahabat Nabi ini ditulis oleh Mana’ al Qaththan dalam kitab Tarikh al Tasyri’,  satu diantara banyak karya beliau yang lain. Satu bukti bahwa fikih telah ada sejak masa sahabat, bahkan Nabi sendiri juga telah merumuskannya. Bedanya, waktu itu fikih belum berbentuk (tadwin) seperti yang kita kenal saat ini. Dan, sebagai hujjah bahwa fikih …

Read More »
escortescort