Imam Syafi’I (W. 204) di Mata Para Khalifah

Imam Syafi I seorang yang cerdas penuh wibawa dan ketenangan Suatu ketika Imam Syafi I menemui Amirul Mukminin Harun ar Rasyid Melalui penalaran dan kecerdasannya Imam Syafi I menjelaskan berbagai permasalahan yang rumit yang tidak bisa dipecahkan namun beliau menjelaskan secara gamblang dan mudah Tidak sampai di sini beliau juga berdialog dengan para ahli bahasa menjawab beraneka ragam pertanyaan para ahli fiqh dengan kecerdasan yang luar biasa Saking senangnya Harun ar Rasyid dan kagum sampai sampai beliau berputar badan seperti orang menari saking kagumnya dengan kepiawaian Imam Syafi i Dengan muka yang bercahaya Harun ar Rasyid berdo a Semoga Allah memperbanyak Orang Orang Sepertimu Begitupun pada masa khalifah al Makmun karena kecerdasan Imam Syafi I maka beliau dipilih sebagai seorang Hakim Khalifah al Makmun mengirim utusannya untuk memintanya berjumpa dengan Khalifah Namun setelah mendengan berita ini Imam Syafi I jatuh sakit sakitnya kian bertambah parah hingga beliau terbaring di tempat tidur Suatu hari utusan sang Khalifah datang ke Mesir Tatkala Imam Syafi I mendengar kedatangnnya beliau berdo a Ya Allah Jika memang Pengangkatanku sebagai seorang Hakim baik bagi agama saya dunia saya untuk memudahkan urusan orang banyak dan baik bagi akhirat saya maka teruskanlah namun apabila tidak baik bagi saya maka wafatkanlah saya kalau itu adalah yang terbaik bagi saya Tiga hari setelah memanjatkan do a ini Imam Syafi I meninggal dunia disaat sang utusan khalifah berada didepan pintu rumah beliau Lihat Manaqiib Imam asy Syafi I Jilid 1 155 156 Begitulah kehidupan para ulama tak segan untuk saling bersinergi dengan umaro untuk kemashlahatan umat namun juga sangat hati hati dengan urusan duniawi kwatir tidak mampu memberikan kemshlahatan yang lebih besar Andai kalau do a ini dibaca saat sekarang pasti akan sangat menarik heeee apalagi kita bermadzhab syafi i heeee Semoga Allah memberikan keberkahan kita di dunia maupun di akhirat kelak Aamien Allahumma Aamien Zainul Amin Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jambi

Bagikan Artikel
Baca Juga:  Filsafat Ketuhanan Imam Al-Ghazali
Best Automated Bot Traffic

About Islam Kaffah

Islam Kaffah