Semua dosa akan diampuni oleh Allah selain perilaku syirik Dalam Qur an disebutkan Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendaki Nya Barang siapa yang mempersekutukan Allah berbuat syirik maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar QS An Nisa 48 Dari penegasan ini umat Islam tidak boleh berputus asa untuk menerima ampunan dari Allah Selama ia tidak pernah mempersekutukan Allah dosanya berpotensi diampuni Namun perlu diingat dalam ayat tersebut bagi siapa yang dikehendaki Allah Lalu bagaimana agar dosa anda diampuni Lakukan hal berikut Usai sholat lima waktu duduklah sebentar barang 15 atau 20 menit jangan langsung pergi meninggalkan jamaah Bacalah subhanallah sebanyak 33 kali kemudian lanjutkan dengan tahmid dengan mengucapkan Alhamdulillah sebanyak 33 kali dan selanjutnya baca takbir dengan mengucapkan allahu akbar sebanyak 33 kali Semuanya 99 kali Kemudian sempurnakan dengan mengucapkan lailaha illallah wahdahu layarika lahulmulk walahul hamd wahua alakulli syaen qadir sempurnalah menjadi 100 Jika anda mengamalkan setiap waktu sholat bacaan itu maka dosa dosa anda akan dampuni oleh Allah Swt walaupun sudah banyak seperti busa laut Jadi jangan langsung pergi tanpa membaca doa dan istigfar karena Rasulullah bersabda dalam hadisnya Barang siapa yang membaca tasbih sebanyak 33 kali dan subhanallah 33 kali dan takbir 33 kali setiap selesai sholat kemudian menyepurnakan bilangannya menjadi 100 dengan mengucapkan lailaha illah wahdahu lasyarika lahu lahul mulk walahul hamd wahua alakulli syaen qadir tiada tuhan selain allah dan tidak ada sekutu baginya kepadanyalah kerajaan itu dan kepadanyalah kita memuji dan Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu maka Allah akan mengampuni dosanya walaupun sudah seperti busa laut Jadi selalu mengingat amalan amalan yang baik setelah sholat berdoa bertasbih dan takbir dan bersalam salaman dengan sesama jamaah jangan langsung pulang untuk memperkuat hubungan sesama muslim