Abu Bakar As-Shiddiq adalah khalifah pertama yang menggantikan Nabi Muhammad SAW. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah Utsman bin Amir bin Amru bin Ka’ab bin sa’ad bin Taym bin Murrah bin Ka’ab bin Luay bin Gholib al-Qurasy at-Taimiy. Abu Bakar sendiri bertemu silsilah keturunan dengan Rasulullah Saw yakni pada Murrah.

Dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Tahzib nya, bahwa nama Abu Bakar RA yaitu Abdullah itu benar dan masyhur. Dan dikatakan juga bahwa nama beliau adalah Atiq. Namun semua Ulama membenarkan bahwa Atiq merupakan Laqob atau julukan Abu bakar RA. Terdapat beberapa pendapat yang mengatakan asal mula Abu Bakar mendapatkan Laqob atau julukan tersebut.

Perdapat pertama adalah Hadist yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Aisyah RA : Sesungguhnya Abu Bakar RA masuk bersama Rasulullah SAW, lalu Rasulullah bersabda : Wahai Abu Bakar ! engkau telah dibebaskan oleh Allah dari api neraka, maka ketika itu pula ia dinamakan Atiq.

Pendapat kedua adalah diriwayatkan oleh AT-Thabrani dari Al-Qasim bin Muhammad : sesungguhnya Aisyah RA bertanya tentang nama Abu Bakar RA, lalu ia menjawab, bahwa nama Abu Bakar adalah Abdullah. Maka berkata : sesungguhnya orang-orang memanggilnya Atiq adalah disebabkan pada saat itu Abu bakar memiliki tiga anak laki-laki yakni Atiq, Mu’taq dan Muaitiq.

Pendapat ketiga adalah mengapa dijuluki Atiq, diriwayatkan oleh Tabrani dari Ibnu Abbas RA berkata : Abu Bakar dijuluki Atiq karena ketampanan wajahnya.

Lalu apa yang menyebabkan Abu Bakar mendapatkan gelar As-Shiddiq ?

Diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadrak nya dari Aisyah RA berkata : datang orang-orang Musyrik kepada Abu Bakar RA, lalu berkata mereka : apakah engkau telah mendatangi sahabatmu ( Nabi Muhammad SAW ) ? ia mengaku Isra ke Baitul Maqdis semalam. Abu Bakar berkata : apakah berkata begitu ? lalu mereka berkata : iya. Lalu Abu Bakar pun berkata : benar, sesungguhnya saya percaya walaupun lebih jauh perjalanannya dari itu, maka dari peristiwa ini lah ia dinamakan As-Shiddiq.

Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abi Yahya : tidak terhitung berapa kali ia mendengar Ali bin Abi Thalib RA berkata diatas minbar : sesungguhnya Allah Swt menamai Abu Bakar RA, atas lisan Nabi Muhammad SAW yang Shiddiq. ( Jalaluddin Asy-Suyuthi : Tarikh Khulafa’I : 35-38 ).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.