asma binti abu bakar
asma binti abu bakar

Sumayyah : Perempuan Pertama yang Memilih Syahid untuk Mempertahankan Keimanan

Sumayyah binti Hubath adalah wanita dari kalangan kulit hitam yang memiliki keteguhan iman yang sangat tinggi. Dia juga merupakan ibu kandung dari Amar bin Yassir, pemuda yang memeluk Islam pada periode awal dakwah Rasulullah.

Summayah merupakan mantan budak milik Abu Huzaifah bin Mughirah. Suami Sumayyah bernama Yasir. Ia bertemu dengan Yasir di Makkah. Abu Hudzaifah yang merupakan kolega dari Yasir dari kota Makkah, menikahkan pemuda ini dengan seorang budaknya yakni Sumayyah. 

Pernikahan mereka berlangsung dengan baik. Dari perkawinan tersebut, mereka dikaruniai seorang putra bernama Ammar bin Yasir. Kehadiran Ammar dalam kehidupan rumah tangga Sumayyah dan Yasir rupanya membawa berbagai keberkahan, terutama dalam hal keimanan mereka.

Meskipun Summayah dan keluarganya baru mengenal Islam, namun mereka rela mengorbankan dirinya demi keimanan yang ada pada dirinya. Dengan keimanan yang dimiliki Summayah tak gentar menghadapi siksaan dari Abu Jahal yang terkenal bengis dan kejam. 

Dalam kehidupannya memeluk Islam, Sumayyah mendapat siksaan yang berat dari Abu Jahal. Ia meminta Summayah dan keluarganya untuk kembali beriman kepada berhala-berhala yang mereka sembah sebelumnya. 

Suatu ketika, Rasulullah datang menemui Sumayyah dan keluarganya di tengah siksaan yang dialaminya. Mereka mengeluhkan dengan apa yang mereka hadapi. Tetapi, mereka tak gentar menghadapi semua siksaan itu. Namun ketika melihat Rasulullah mereka tak dapat membendung air mata. Melihat kejadian itu Rasulullahpin bersabda, 

صَبْرًا يَا آلَ يَاسِرٍ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ 

Artinya, “Bersabarlah keluarga Yasir. Sungguh tempat kalian adalah surga.” (HR. Al-Hakim dalam Mustadraknya 5646). 

Dengan keteguhan hati keluarga Yasir, membuat Abu Jahal merasa frustasi. Karena rasa frustasinya maka Abu Jahalpun mengambil tombak dan dihujamkannya tombak tersebut ke tubuh Summayah sampai ia tersangkur dan kemudian wafat sebagai syahid. 

Baca Juga:  Keteladan Nabi: Tidak Pernah Dendam Ketika Dakwah Ditolak

Kisah perjalanan hidup Sumayyah dicatat dalam lembaran sejarah Islam dengan tinta emas. Hingga kini namanya tetap abadi, sebagai wanita muslim yang pertama kali wafat dalam keadaan syahid di era Rasulullah. 

Keteguhan iman yang dimiliki oleh Summayah dapat dijadikan contoh teladan dalam menegakkan prinsip meski harus menebus keteguhannya dengan nyawanya sendiri. Sedangkan Yassir suaminya juga tak lama menyusul kepergian Summayah di tahanan tempat di mana ia dan anaknya Ammar dikurung dan di siksa. 

Sumayyah merupakan lambang pengorbanan dalam menegakkan agama Allah. Ia berani berterus terang menyatakan keislamannya, ketika kaum kafir Quraisy sedang bengis-bengisnya. Ia berani mempertaruhkan hal berharga dalam hidup berupa nyawa demi mempertahankan keimanan.

Barangkali inilah pelajaran penting bagi umat Islam saat ini. Keteguhan iman harus terus dirawat di tengah problem saat ini. Jangan pernah menggadaikan iman hanya karena ingin mencari kenikmatan dunia. Sumayyah memilih menderita di dunia demi meraih kenikmatan di akhirat.

Bagikan Artikel

About Eva Novavita

Avatar